logo
ucho   logo bip
Oświadczenia na dzień 31-12-2005 roku
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe złożone wg stanu na dzień 31.12.2005 roku.
 
Do przeglądania poniżej załączonych plików niezbędne jest posiadanie bezpłatnej przgladarki Acrobat Reader, którą można pobrać ze strony producenta http://www.adobe.com .
 
 
 
Mirosław Świątkowski
 
 
 
Oświadczenie złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 lipca 2OO6 roku
Mirosław Świątkowski
 
 
 
Oświadczenie złożone w związku z zatrudnieniem na Stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie od 1O września 2OO6 roku
Dariusz Korzeniowski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2006-05-15 10:39:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2006-10-10 09:57:55)