logo
ucho   logo bip
REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KASPROWICZA W NIETĄŻKOWIE

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1429), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie .na adres: Nietążkowo ul. Dudycza 4 64-030 Śmigiel lub na adres sekretariat@zspnietazkowo.pl lub przez skrzynkę ePUAP      /ZSPNietazkowo/SkrytkaESP

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
z dnia  01 czerwca 2020 roku
w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Arleta Adamczak-Puk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Oleszak (2020-06-01 13:49:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Oleszak (2020-06-01 14:03:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Oleszak (2020-06-01 14:03:49)