logo
ucho   logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje
Organy i osoby sprawujące funkcje
 
Organy i osoby sprawujące funkcje.
 
Organy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie i osoby sprawujące funkcje.
 
Organami Zespołu są:
1)    Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
2)    Rada Pedagogiczna
3)    Rada Rodziców
4)    Samorząd Uczniowski
 
Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza jest:
 
            mgr Arleta Adamczak - Puk
 
Wicedyrektorem ds. dydaktyczno - organizacyjnych jest:
 
            mgr Monika Oleszak
 
Wicedyrektorem ds. dydaktyczno - wychowawczych jest:
 
            mgr Renata Kiąca
 
W skład Rady Rodziców wchodzą:
 
-   ................... - przewodniczący
-    .................. -zastępca przewodniczącego
-    .................. - sekretarz
 
Samorząd Uczniowski tworzą:
 
.- przewodnicząca
. - z-ca przewodniczącej
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Halina Samol-Senftleben
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Grześkowiak (2008-10-27 10:10:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marek Grześkowiak (2014-06-16 08:34:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Oleszak (2020-05-07 18:34:38)