logo
ucho   logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje
Organy i osoby sprawujące funkcje
Organy i osoby sprawujące funkcje.
 
Organy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie i osoby sprawujące funkcje.
 
Organami Zespołu są:
1)    Dyrektor Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych
2)    Rada Pedagogiczna
3)    Rada Rodziców
4)    Samorząd uczniowski
 
Dyrektorem Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych im. Jana Kasprowicza jest:
 
            mgr Arleta Adamczak - Puk
 
Wicedyrektorem ds. dydaktyczno - organizacyjnych jest:
 
            mgr Monika Oleszak
 
Wicedyrektorem ds. dydaktyczno - wychowawczych jest:
 
            mgr inż. Katarzyna Zamorska
 
W skład Rady Rodziców wchodzą:
 
-    Marek Michalak - przewodniczący
-    Magdalena Walenciak -zastępca przewodniczącego
-    Dominika Sibilska - sekretarz
 
Samorząd Uczniowski tworzą:
 
.- przewodnicząca
. - z-ca przewodniczącej
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - członek
. - człnek
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Halina Samol-Senftleben
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Grześkowiak (2008-10-27 10:10:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marek Grześkowiak (2014-06-16 08:34:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Oleszak (2017-09-18 12:38:19)