logo
ucho   logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje
ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

Organami Zespołu są:

1)    dyrektor zespołu,

2)    rada pedagogiczna,

3)    rada szkoły,

4)    rada rodziców,

5)    samorząd uczniowski. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych:

 mgr Małgorzata Durek 

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-organizacyjnych:

mgr Grażyna Jankowska 

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych:

mgr Anna Ruszkiewicz 

Kierownik szkolenia praktycznego:

mgr Jacek Kasprzak 

Kierownik warsztatów szkolnych:

mgr inż. Czesław Misiorny

 

 

Rada Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców
Barłożyk Katarzyna - przewodniczący
Bereszyńska Lidia- wiceprzewodniczący
Kuczma Lidia - skarbnik

Rochowiak Krystyna - sekretarz
Biernat Justyna - członek
Szymańska Grażyna - członek
Wojtkowiak Krzysztof - członek

Fiebiger Rafał - członek
Krzyżostaniak Katarzyna - członek

 Komisja Rewizyjna

Stefańska Marzena - przewodniczący
Haremza Dariusz - członek
Wytyk Beata - członek

 

  

 Księgowość:

mgr Joanna Jankowiak-Beuge - główna księgowa
Małgorzata Karolczak
mgr Marlena Ratajczak-Górkowska                                  

 Kadry:

sekretarz szkoły: Małgorzata Tomaszyk  

 

Sekretariat dla uczniów:

Urszula Skrzypczak

 mgr Anna Szymanowska

 mgr Agata Ratajczak 

 

Sekretariat dyrektora:

mgr Edyta Lester 

 

Pedagog szkolny:

mgr Elżbieta Kwaśna 

 

Szkolny Doradca Zawodowy:

mgr Alicja Kopienka 

 

Specjalista ds. BHP:

mgr inż. Tomasz Frąszczak

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2003-10-20 01:30:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2014-12-17 15:04:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2016-11-21 21:55:48)