logo
ucho   logo bip
Podstawy prawne działania
PODSTAWY PRAWNE
Uchwała Nr XXXVI/291/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.01.2002 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kościańskim
 
Uchwała Nr XXXVII/300/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.02.2002 roku
w sprawie przekształcenia szkoły zasadniczej i szkół średnich wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie
 
Uchwała Nr 130/387/02 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7.03.2002 roku
w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych i zawodów, w których kształcić będą zasadnicze szkoły zawodowe i technika
 
Załącznik nr 1 do Uchwała Nr 130/387/02 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7.03.2002 roku:
Profile kształcenia ogólnozawodowego w liceach prowadzonych przez Powiat Kościański
 
Załącznik nr 2 do Uchwała Nr 130/387/02 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7.03.2002 roku:
zawody, w których będą kształcić zasadnicze szkoły zawodowe prowadzone przez Powiat Kościański
 
Załącznik nr 3 do Uchwała Nr 130/387/02 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7.03.2002 roku:
zawody, w których będą kształcić technika prowadzone przez Powiat Kościański
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2003-11-02 21:43:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2003-11-02 21:56:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2003-11-02 21:56:00)