logo
ucho   logo bip
Regulamin organizacyjny
Statut Szkoły
Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie określa:
 
-    organizację i zasady działania Szkoły,
-    tryb pracy i zakres kompetencji organów i osób sprawujących funkcje,
-    zakres spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2005-12-06 21:56:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2005-12-06 21:57:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2005-12-06 21:56:42)