logo
ucho   logo bip
Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Załączniki:

Bilans jednostki budżetowej

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

 Informacja dodatkowa

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Joanna Jankowiak-Beuge
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2020-05-19 09:31:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2020-05-19 09:55:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Kaźmierczak-Misiorna (2020-05-19 10:55:35)