logo
ucho   logo bip
Organy i osoby sprawujące funkcje
ZSS Kościan

Organami Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie są:

·        dyrektor Szkoły,

·        rada pedagogiczna,

·        komitet rodzicielski,

·        samorząd uczniowski

 

Dyrektor Szkoły:

mgr Magdalena Dyszkiewicz

 

Wicedyrektor Szkoły:

mgr Jolanta Frąszczak

 

Komitet Rodzicielski:

Przewodniczący:

Kuźniak Bolesław

 

Zastępcy przewodniczącego:

Justyna Szklarska

Beata Filipiak

 

Członek:

Tatiana Lorke

 

Samorząd szkolny:

Opiekun:

mgr Maria Pluta

 

Przewodnicząca:

 

Z-ca:

 

 

Sekretariat szkolny czynny od poniedziałku do piątku od 7.30-15.00

Referent ds. administracji

Starczewska Mirosława

 

Intendent:

Berger Mirosława

 

Kadry i Płace

Hertmanowska Hanna

 

 

Główny księgowy:

mgr Katarzyna Sysa

 

plik do pobrania

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Jąder
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Jąder (2003-08-28 10:48:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Jąder (2007-11-18 16:08:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Jąder (2007-11-18 16:07:25)