logo
ucho   logo bip
Prowadzone rejestry, ewidencja i archiwa
W Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie w sekretariacie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje :

·        Rejestr wydanych legitymacji szkolnych,

·        Rejestr wydanych świadectw i dyplomów,

·        Rejestr wydanych zaświadczeń,

·        Rejestr dzienników i arkuszy ocen,

·        Dziennik Uczniów,

·        Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,

·        Księgi druków ścisłego zarachowania,

·        Spisy zdawczo – odbiorcze,

·        Ewidencja pieczątek i pieczęci,

·        Ewidencja kart rowerowych,

·        Dziennik do prowadzenia korespondencji,

·        Książki kontroli.

 

 

W gabinecie dyrektora znajduje się księga zarządzeń.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Jąder
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Tomasz Jąder (2003-10-31 11:30:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Jąder (2007-11-18 16:18:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Jąder (2007-11-18 16:18:30)