logo
ucho   logo bip

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

 w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie

 

1. Nazwa i adres jednostki:                             

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie,

ul. Gostyńska 52, 64-000 Kościan

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny księgowy

3. Wynik naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Dominika Charłos, zamieszkała w Lubiniu.

4. Uzasadnienia dokonanego wyboru

Pani Dominika Charłos spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie oraz otrzymała największą liczbę punktów z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka wykazała się wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonywania obowiązków na ww. stanowisku.

 

Kościan, dn. 25.07.2019 r.