logo
ucho   logo bip

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze księgowego

 w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie

 

1. Nazwa i adres jednostki:                             

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie,

ul. Gostyńska 52, 64-000 Kościan

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

księgowy

3. Wynik naboru

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty z uwagi na fakt, iż  osoba kandydująca na wyżej wymienione stanowisko nie zgłosiła się na rozmowę w wyznaczonym terminie.

 

 

Kościan, dn. 14.06.2019r.