logo
ucho   logo bip

W wyniku postępowania konkursowego, które odbyło się 17 maja 2017 r., kandydatką na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie została Pani Grażyna Majchrzycka.

Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PPP w Kościanie