logo
ucho   logo bip

 

Kościan, dnia 17.06.2019 r.

 

PUP.I.-1100-1/PS/19

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Ks Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan

Określenie stanowiska

Doradca zawodowy- stażysta

Imię i nazwisko wybranego  kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Pani Monika Rymaniak, zam. Kościan

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

Wybrano Panią Monikę Rymaniak, gdyż spełnia ona w najwyższym stopniu, spośród wszystkich kandydatów wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku i wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie pracy na stanowisku, którego nabór dotyczył. Pani Rymaniak w trakcie naboru osiągnęła łącznie największą liczbę punktów w przeprowadzonych testach i w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościanie

Ewa Beba

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosław Wilk (2019-06-18 09:18:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mirosław Wilk (2019-06-18 09:18:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosław Wilk (2019-06-18 11:05:01)