logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 24.10.2018 r.

PUP.I.-1100-2/PS/18

 

  

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

 

Nazwa i adres Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan

Określenie stanowiska

Specjalista do spraw programów - stażysta

Imię i nazwisko wybranego  kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Małgorzata Teresa Umińska, zam. Kościan

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

Wybrano Panią Małgorzatę Teresę Umińską, gdyż  spośród wszystkich kandydatów w najwyższym  stopniu spełnia wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku i wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie pracy na stanowisku, którego nabór dotyczył. Pani Umińska w trakcie naboru osiągnęła największą liczbę punktów w przeprowadzonych testach i w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Kościanie

Ewa Beba