logo
ucho   logo bip
II Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

Na podstawie art. 49 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2018.2190 ze zmianami) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza II konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

 

OGŁOSZENIE

OŚWIADCZENIE