logo
ucho   logo bip
OGŁOSZENIE / WYNIK KONKURSU NA STANOWISKO ZASTEPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Na podstawie art. 49 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2018.2190 ze zmianami) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłsza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

OGŁOSZENIE

OŚWIADCZENIE

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU