logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze

Wzór kwestionariusza osobowego

Wzór oświadczenia

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Bardyan (2020-01-13 15:21:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Bardyan (2020-01-13 15:20:52)