logo
ucho   logo bip
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko referent do spraw zaopatrzenia 2019

INFORMACJA O WYNIKU

 

 

1.

 

Nazwa i adres jednostki

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. J.Kasprowicza w Nietążkowie ul. Dudycza 4

64-030 Śmigiel

 

2.

 

Określenie stanowiska

 

 

Referent do spraw zaopatrzenia

 

3.

 

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

 

 

 

Sandra Dworczak

 

 

4.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Wybrano Panią Sandrę Dworczak, gdyż spełniła ona w największym stopniu, spośród wszystkich kandydatów, wymagania niezbędne po podjęcia pracy na danym stanowisku i wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie pracy na danym stanowisku, określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Sandra Dworczak w trakcie przeprowadzonego naboru osiągnęła największą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza

Arleta Adamczak - Puk

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Arleta Adamczak-Puk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Oleszak (2019-03-25 09:03:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Oleszak (2019-03-25 09:07:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Oleszak (2019-03-25 09:09:08)