logo
ucho   logo bip
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko księgowego w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Joanna Pikosz.