logo
ucho   logo bip

W wyniku postępowania konkursowego, które odbyło się 17 maja 2017 r., kandydatką na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie została Pani Magdalena Dyszkiewicz.

Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSSp w Kościanie