logo
ucho   logo bip

Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 14 listopada 2019 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w  2020 r.

Uchwała do wglądu

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2019-11-18 12:32:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2019-11-18 12:32:26)