logo
ucho   logo bip
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.

 

W dniu 25 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2020 r.

 

Uchwała do pobrania.