logo
ucho   logo bip
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.