logo
ucho   logo bip
Ogloszenia-obwieszczenia
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 26.03.2019 r.

Kościan, 19.03.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 26.03.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze energetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 205/6

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.3.2, 6.172.10.22.4.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

Rejon Dystrybucji Września

ul. Witkowska 5

62-300 Września

GN-I.6630.133.2019

13.03.2019

2

Przyłącze energetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kawczyn

Kościan – obszar wiejski

działka nr 144/1, 144/2

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.14.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.134.2019

13.03.2019

3

Przyłącze energetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kopaszewo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 159/7, 158/1, 159/9

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.25.1.4, 6.169.10.25.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.135.2019

13.03.2019

4

Sieć kanalizacji deszczowej,
sieć wodociągowa,
sieć energetyczna NN

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 1190/3, 1096/1, 1101, 1103, 1102/1, 1106, 1102/10

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.17.4.3, 6.169.08.22.1.2, 6.169.08.22.2.1, 6.169.08.22.1.4, 6.169.08.22.2.3

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

 64-030 Śmigiel

GN-I.6630.136.2019

13.03.2019

5

Przyłącze wodociągowe,

przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Maya

działka nr 1167/3 podzielona na dz. nr 1167/15, 1167/16

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.3.3, 6.170.09.02.3.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.137.2019

15.03.2019

6

Sieć kanalizacji deszczowej,
sieć elektroenergetyczna,
sieć oświetleniowa,
sieć telekomunikacyjna

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 934/8, 87/2, 1103/1, 1103/10, 1103/9, 1103/7, 1103/6

Piotrkowice

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 80/4, 189/28, 191/1, 118/3, 118/1, 118/2, 119, 120/5, 120/1, 121/1, 80/3, 122/3, 122/4, 122/5, 122/1, 121/5, 123/3, 123/1, 124/1, 124/3, 125/1, 125/3, 132, 135/8, 135/7, 135/6, 133/3, 133/2, 29/2 i inne

Jasień

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 115/1, 181/2, 179/4, 179/6, 179/5, 179/1, 178/2, 177/1, 177/2, 115/2, 174, 173/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.15.1.3, 6.171.09.15.1.4, 6.171.09.15.2.1, 6.171.09.15.2.3, 6.171.09.10.4.4, 6.171.09.15.2.2, 6.171.10.06.3.3, 6.171.10.11.1.1, 6.171.10.06.3.2, 6.171.10.06.3.4, 6.171.10.06.1.4, 6.171.10.06.2.3, 6.171.10.06.2.1, 6.171.10.01.4.3, 6.171.10.01.4.4, 6.171.10.02.3.1, 6.171.10.02.3.3, 6.171.10.02.3.2, 6.171.10.02.4.1

Gmina Czempiń

ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.138.2019

28.02.2019

7

Sieć gazowa śr/c,

przyłącza gazowe śr/c

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Spółdzielców

działka nr 1159/7, 1109/3, 1110, 1111, 1112

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.4.3

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Ul. Serdeczna 8

Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.139.2019

18.03.2019

8

Przyłącze gazowe śr/c

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4483, 4484

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.1.1, 6.170.09.02.1.2, 6.170.09.02.1.3, 6.170.09.02.1.4

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.140.2019

18.03.2019

9

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Mostowa, Zacisze

działka nr 2258, 2274

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.2.4, 6.170.08.09.1.3, 6.170.09.3.1

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.141.2019

18.03.2019

10

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kościan

Kościan – miasto

Pl. Wolności, ul. Nadobrzańska

działka nr 1749, 1762/3, 1762/5, 1762/6, 1898/1, 1898/5, 1898/6, 1898/7, 1898/8, 1898/9, 1898/10, 1898/11, 1898/13, 1898/14, 1898/15, 1898/16, 1900

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.2.3, 6.170.09.07.2.4, 6.170.09.07.4.1, 6.170.09.07.4.2

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.142.2019

18.03.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

działka nr 442/44, 442/37

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.22.1.3, 6.169.08.22.1.4, 6.169.08.22.3.1, 6.169.08.22.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.143.2019

19.03.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 739, 807

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.144.2019

19.03.2019

13

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Stary Gołębin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 78/3, 80, 79, 76/29, 76/28, 76/23, 76/22, 76/21, 96/11, 96/12, 96/13, 96/6, 96/7, 96/7, 96/8, 96/9, 76/17, 96/14, 96/15, 76/39, 76/34, 76/40, 76/35

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.08.4.3, 6.170.10.13.2.1, 6.170.10.13.2.3, 6.170.10.13.2.2, 6.170.10.14.1.1, 6.170.10.14.1.3, 6.170.10.14.1.4

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.145.2019

19.03.2019

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-03-19 14:28:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-03-19 14:28:08)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
W dniu 5 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00 w miejscowości Rąbiń, na działce o numerze 566, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 566 z działkami sąsiednimi nr 565, 567, 503/3.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2019-03-15 09:58:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2019-03-15 09:58:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2019-03-15 09:58:54)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 19.03.2019 r.

Kościan, 12.03.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 19.03.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Stare Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 66/5, 65

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.2.2, 6.171.09.25.1.1, 6.171.09.24.2.4, 6.171.09.25.1.3

Dino Polska S.A.

ul. Ostrowska 122

63-700 Krotoszyn

GN-I.6630.114.2019

07.03.2019

2

Przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Tarnowska

działka nr 238/1, 241, 197/5

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.2.4

DUON Dystrybucja S.A.

ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.115.2019

08.03.2019

3

Przyłącze gazowe śr/c

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Żytnia

działka nr 198/19, 198/22

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.2.3, 6.172.10.22.2.4, 6.172.10.22.4.1, 6.172.10.22.4.2

DUON Dystrybucja S.A.

ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

GN-I.6630.116.2019

08.03.2019

4

Przyłącze energetyczne

 NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Podgórna

działka nr 2399

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.117.2019

08.03.2019

5

Słupy oświetlenia lamp solarnych

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Tarnowska

działka nr 122/1, 124, 123/1, 140, 241, 187/3, 188/1, 189/3, 190/1, 191/1, 195/1, 196/1, 197/3, 197/5, 198/1

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.17.4.2, 6.172.10.18.3.1, 6.172.10.17.4.4, 6.172.10.18.3.2, 6.172.10.22.2.2, 6.172.10.22.2.4

Gmina Czempiń

ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.118.2019

08.03.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

Ul. Spokojna

działka nr 332/1, 332/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.09.3.3, 6.170.09.09.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.119.2019

08.03.2019

7

Przyłącze telekomunikacyjne

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Pl. Rozstrzelanych 16

działka nr 704, 613, 614

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.22.4.1, 6.169.08.22.4.2

Orange Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

GN-I.6630.120.2019

08.03.2019

8

Sieć gazowa śr/c,

przyłącza gazowe śr/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Janusza Czaplickiego i Tadeusza Nowaka

działka nr 4424, 4422

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.3.2, 6.170.09.12.4.1

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.121.2019

08.03.2019

9

Sieć gazowa śr/c,

przyłącza gazowe śr/c

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Jerzego Fellmanna

działka nr 4409

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.3.2, 6.170.09.12.4.1

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.122.2019

08.03.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 24/1, 25/1

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.123.2019

11.03.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 563/6, 563/8

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.14.1.3, 6.169.08.14.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.124.2019

11.03.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2200

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.125.2019

11.03.2019

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 271, 247

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.2.3

Osoba fizyczna

GN-I.6630.126.2019

11.03.2019

14

Przyłącza wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Osiedle Nad Łąkami

działka nr 3261/79, 3261/85

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.3.4, 6.170.09.13.1.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.127.2019

11.03.2019

15

Przyłącze elektroenergetyczne

Stare Bojanowo

Śmigiel – obszar wiejski

Ul. Kręta

działka nr 213/5, 271/4

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.15.3.2, 6.168.08.15.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.128.2019

11.03.2019

16

Sieć energetyczna NNN (słupy oświetlenia lamp solarnych, kable)

Borowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Wiosenna, Letnia, Jesienna, Zimowa

działka nr 332/88

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.08.1.3, 6.171.10.08.3.1

Gmina Czempiń

ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.129.2019

11.03.2019

17

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

Ul. Nowa

działka nr 858/16, 861/42

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.130.2019

12.03.2019

18

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Głuchowo, Sierniki

Czempiń – obszar wiejski

Głuchowo, działka nr 81,

Sierniki, działka nr 38, 128

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.01.1.3, 6.172.09.05.4.2, 6.172.10.03.3.1, 6.172.09.05.4.4, 6.172.09.10.2.2, 6.172.10.01.1.1, 6.173.10.21.3.3, 6.173.10.21.3.4, 6.173.10.21.3.2, 6.173.10.21.4.1, 6.173.10.21.4.3, 6.173.10.21.4.2, 6.173.10.22.3.1

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.131.2019

12.03.2019

19

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

(odcinkowa korekta trasy – wniosku nr GN-I.6630.77.2019)

Turew

Kościan – obszar wiejski

działka nr 448

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.25.4.3, 6.170.10.25.4.4, 6.169.10.05.2.2, 6.169.11.01.1.1

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.132.2019

12.03.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-03-12 13:50:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-03-12 13:50:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-03-12 13:56:28)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 12.03.2019 r.

Kościan, 05.03.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 12.03.2019 r. w godzinach 07:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Floriana Marciniaka

działka nr 756, 793/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.104.2019

27.02.2019

2

Przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kościan

Kościan – miasto

Ul. B. Igłowicza

działka nr 4387, 4386

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.2.3, 6.170.09.12.4.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.105.2019

28.02.2019

3

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN

Czempiń

Czempiń – miasto

działka nr 1041/1, 1041/2, 1041/4, 1041/5, 1047/1, 992, 953, 1039, 1048, 1043, 1016, 333, 334, 335

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.1.2

Gmina Czempiń

ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.106.2019

01.03.2019

4

Sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe

Racot

Kościan – obszar wiejski

działka nr 319/1, 308/8, 308/9, 305/7, 305/3, 318, 317, 266/18, 266/15, 266/16, 266/4, 266/19, 266/20, 266/47, 316/1, 263/6, 263/49, 314, 308/6, 306/3, 305/3, 305/2, 305/7, 305/4, 305/6, 305/5, 266/16

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.25.4.1, 6.170.09.25.4.3, 6.170.09.05.2.1

Gmina Kościan

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.107.2019

04.03.2019

5

Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej

Katarzynin

Kościan – obszar wiejski

Ul. Boczna

działka nr 52, 55/3

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.07.3.4

Osoba fizyczna

GN-I.6630.108.2019

04.03.2019

6

Przyłącze wodociągowe

Kościan

Kościan – miasto

Ul. J. Fellmanna

działka nr 4408, 4409

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.3.2

Zakład Usługowo Handlowy

Kotlarski Marcin

Ul. Poznańska 16 B

64-200 Karpicko

GN-I.6630.109.2019

04.03.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bonikowo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 27/2, 194, 24

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.12.1.3, 6.171.09.12.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.110.2019

04.03.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 384, 411, 484/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.111.2019

04.03.2019

9

Sieć kanalizacji ogólnospławnej

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Osiedle

działka nr 1357, 1308/1, 1307/2, 1309, 1217/3, 1307/4

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.03.3.3, 6.168.08.03.3.4, 6.168.08.08.1.1, 6.168.08.08.1.2

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o.

Ul. Dra Skarzyńskiego 6A

64-030 Śmigiel

GN-I.6630.112.2019

27.02.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Osiedle Sportowe

działka nr 1183/3, 1182

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.113.2019

05.03.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-03-05 12:43:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-03-05 12:43:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-03-05 12:43:37)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 05.03.2019 r.

Kościan, 26.02.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 05.03.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 136/10, 130

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.05.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.90.2019

21.02.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Przelot

działka nr 1104/3, 1137/2, 1159/7

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.02.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.91.2019

20.02.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Wieszkowo

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 195/1, 194/2, 219

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.21.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.92.2019

21.02.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Świniec

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 88, 79/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.08.2.4, 6.168.10.08.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.93.2019

22.02.2019

5

Telekomunikacyjna studnia kablowa

Spytkówki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 173

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.12.3.2

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.94.2019

22.02.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kobylniki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 99, 100/4, 100/3, 93/5, 101/36, 101/37, 101/39

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.20.3.3, 6.170.08.20.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.95.2019

25.02.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Krótka

działka nr 176/4, 176/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.96.2019

25.02.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 275/6, 275/8, 275/5

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.3.4, 6.170.09.05.1.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.97.2019

25.02.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kokorzyn (Pelikan)

Kościan – obszar wiejski

działka nr 339/2, 337/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.3, 6.170.09.11.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.98.2019

25.02.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 48/10, 48/13, 48/11

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.24.4.2, 6.171.09.25.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.99.2019

25.02.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Słonin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 254, 267

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.100.2019

25.02.2019

12

Sieć gazowa śr/c, przyłącze gazowe śr/c

Nowy Lubosz

Kościan – obszar wiejski

Ul. Słoneczna

działka nr 28/3, 59/11, 59/15

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.2.4, 6.170.09.15.1.3

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.101.2019

15.02.2019

13

Przyłącze energetyczne
NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Dudycza

działka nr 1208, 1217/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.03.3.1, 6.168.08.03.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.102.2019

26.02.2019

14

Przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowe

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 147/6, 147/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.13.4.1

Osoba fizyczna

GN-I.6630.103.2019

26.02.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-02-26 13:58:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-02-26 13:58:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-02-26 13:58:00)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 26.02.2019 r.

Kościan, 19.02.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 26.02.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna

SN 15 kV i NN 0,4 kV

(zmiana wniosku
nr GN-I.6630.43.2019)

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 122/2, 122/1, 433/1, 96/1, 126/2, 126/6

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.2, 6.168.08.13.1.1., 6.168.08.12.2.4, 6.168.08.13.1.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.69.2019

13.02.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Brońsko

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 303/1, 284/2, 280

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.17.3.1, 6.170.08.17.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.70.2019

14.02.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Osiedle Sportowe

działka nr 1201/28, 1201/30

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.71.2019

14.02.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Piechanin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 94/3, 94/15

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.18.1.1

ENEA Operator Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

Rejon Dystrybucji Września

ul. Witkowska 5

62-300 Września

GN-I.6630.72.2019

14.02.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe SN 15 kV

Racot

Kościan – obszar wiejski

działka nr 256/31, 256/32

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.25.3.3, 6.169.09.05.1.1, 6.170.09.25.3.4, 6.169.09.05.1.2

Gmina Kościan

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.73.2019

14.02.2019

6

Przyłącze wodociągowe

Świniec

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 88, 79/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.08.2.4, 6.168.10.08.4.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.74.2019

18.02.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne SN

Nowy Białcz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 22, 23, 28/2, 44, 45/1, 45/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.17.3.3, 6.170.08.22.1.1, 6.170.08.22.1.3

Elektrownia PV Nowy Białcz
Sp. z o.o.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

GN-I.6630.75.2019

08.02.2019

8

Sieć gazowa n/c

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 57, 808

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.76.2019

19.02.2019

9

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Turew

Kościan – obszar wiejski

działka nr 50/3, 541, 133, 126/2, 120/8, 120/9, 120/3, 120/4, 120/13, 135, 448, 451/1, 381, 279, 260, 367, 356/5, 364/1, 361/6

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.25.1.2, 6.170.10.25.1.4, 6.170.10.25.3.2, 6.170.10.25.2.3, 6.170.10.25.4.1, 6.170.10.25.4.3, 6.169.10.05.2.1, 6.169.10.05.2.3, 6.170.10.25.4.4, 6.169.10.05.2.2, 6.169.10.05.2.4

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.77.2019

19.02.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel - miasto

działka nr 1232/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.1.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.78.2019

19.02.2019

11

Sieć elektroenergetyczna
NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 497/4, 503/4

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.13.2.1, 6.169.08.13.2.2, 6.169.08.13.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.79.2019

19.02.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 563/5, 563/8, 563/7

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.14.1.3, 6.169.08.14.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.80.2019

19.02.2019

13

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kokorzyn (Pelikan)

Kościan – obszar wiejski

działka nr 308/13

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.1.2, 6.170.09.11.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.81.2019

19.02.2019

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 329/4, 329/5

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.1.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.82.2019

19.02.2019

15

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Dębiec

Kościan – obszar wiejski

działka nr 282, 344/2

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.10.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.83.2019

19.02.2019

16

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan – obszar wiejski

działka nr 48/1, 48/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.84.2019

19.02.2019

17

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 1217/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.07.1.3, 6.168.11.07.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.85.2019

19.02.2019

18

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń – miasto

działka nr 996, 469/11

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.86.2019

19.02.2019

19

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bieżyń

Krzywiń – obszar wiejski

działka nr 432/3, 95/8

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.20.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.87.2019

19.02.2019

20

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel – miasto

Ul. Dudycza

działka nr 1847/4, 1847/1, 1846/2, 1846/12, 1846/13

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.88.2019

19.02.2019

21

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan – obszar wiejski

działka nr 955/3, 955/4, 955/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.3, 6.170.09.03.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.89.2019

19.02.2019

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-02-19 13:33:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-02-19 13:33:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-02-19 13:33:19)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 19.02.2019 r.

Kościan, 12.02.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 19.02.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć elektroenergetyczna kablowa NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 529/4, 527/1, 526/1, 526/3, 548

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.08.4.4, 6.169.08.09.3.3, 6.169.13.2.2, 6.169.08.14.1.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.62.2019

06.02.2019

2

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Stefana Wyszyńskiego

działka nr 2194/1, 2196/2, 2197/3, 2197/4, 2198, 2201, 2200

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.63.2019

07.02.2019

3

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne,
linia kablowa NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Wały Żegockiego

działka nr 2009/2, 2199/2, 2200, 2201

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.64.2019

07.02.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Karśnice

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 32/5, 25

sekcja w ukł. 2000: 6.170.08.21.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.65.2019

06.02.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Wybickiego

działka nr 1280, 1291

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.66.2019

08.02.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

Ul. Tarnowska

działka nr 1194/1, 1356/1

sekcja w ukł. 2000: 6.172.10.22.2.4, 6.172.10.22.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.67.2019

08.02.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne SN

Łagiewniki

Kościan – obszar wiejski

działka nr 410/9, 422/1, 410/12

sekcja w ukł. 2000: 6.172.08.25.2.2, 6.172.09.21.1.1, 6.172.09.21.1.2, 6.172.08.25.2.4, 6.172.09.21.1.3, 6.172.09.21.1.4, 6.172.09.21.3.1, 6.172.09.21.3.2

Elektrownia PV Łagiewniki 2
Sp. z o.o.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

GN-I.6630.68.2019

08.02.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-02-12 14:53:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-02-12 14:53:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-02-13 11:51:45)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 12.02.2019 r.

Kościan, 05.02.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 12.02.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć wodociągowa,

sieć kanalizacji sanitarnej,

przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Kiełczewo

Kościan - obszar wiejski

Ul. Ogrodowa

działka nr 790, 823/3, 955/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.4.1, 6.170.09.11.4.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.53.2019

31.01.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Bruszczewska

działka nr 60, 61/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.23.3.3, 6.169.08.23.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.54.2019

04.02.2019

3

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3350/11, 335, 3354, 3365

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.08.2.4, 6.170.09.08.4.2, 6.170.09.09.1.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

GN-I.6630.55.2019

04.02.2019

4

Sieć elektroenergetyczna

NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 723, 765, 721/2, 563/8, 563/5

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.14.1.3, 6.169.08.14.3.1, 6.169.08.14.3.3, 6.169.08.14.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.56.2019

05.02.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 888, 889/1, 873/1

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.2, 6.170.09.07.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.57.2019

05.02.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Mościszki

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 117/14, 117/19, 117/20

sekcja w ukł. 2000: 6.168.12.06.3.1, 6.168.12.06.3.2, 6.168.12.06.3.3, 6.168.12.06.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.58.2019

05.02.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 114/5, 110/1 (podzielona na 110/3 i 110/4)

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.08.3.1, 6.168.08.08.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.59.2019

05.02.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Bielawy

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 59, 66, 96/1

sekcja w ukł. 2000: 6.169.07.05.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.60.2019

05.02.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 1218/1, 674

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.4.4, 6.168.11.11.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.61.2019

05.02.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-02-05 13:29:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-02-05 13:29:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-02-05 13:29:50)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 05.02.2019 r.

Kościan, 29.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 05.02.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Olchowa

działka nr 796, 813

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.39.2019

25.01.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Czarkowo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 16/14, 16/10

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.4.1, 6.170.09.11.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.40.2019

25.01.2019

3

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej

Krzywiń

Krzywiń – miasto

Ul. Gen. Chłapowskiego

działka nr 1135, 1189, 1190, 1030, 1133

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.05.4.4, 6.167.11.01.3.3

Gmina Krzywiń

Ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

GN-I.6630.41.2019

24.01.2019

4

Sieć elektroenergetyczna SN 15kV i NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 543/2, 541/2, 541/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.17.4.1, 6.171.09.17.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.42.2019

23.01.2019

5

Sieć elektroenergetyczna SN 15kV i NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 433/2, 122/2, 122/1, 433/1, 96/1, 126/2, 126/6

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.2, 6.168.08.13.1.1, 6.168.08.12.2.4, 6.168.08.13.1.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.43.2019

23.01.2019

6

Sieć elektroenergetyczna napowietrzna 0,4 kV (przebudowa),
przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Nowa Wieś

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Śmigielska, Akacjowa

działka nr 74, 47/1, 48/1, 48/6, 90/11, 91, 93/1, 55, 49/2, 54/15, 47/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.11.4.1, 6.169.08.11.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.44.2019

25.01.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Podgórna

działka nr 2467/3, 2467/9

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.3.1, 6.170.09.03.3.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.45.2019

28.01.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Stary Lubosz

Kościan - obszar wiejski

Ul. Wiatrakowa

działka nr 40/6, 40/7

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.4.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.46.2019

28.01.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Stare Oborzyska

Kościan - obszar wiejski

Ul. Polna

działka nr 158/58, 158/66

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.47.2019

28.01.2019

10

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Racot

Kościan - obszar wiejski

Ul. Kościuszki, Leśna

działka nr 65/16, 65/15, 65/17, 65/11, 390, 201/1, 7173/3

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.05.4.3, 6.169.09.10.2.1, 6.169.09.10.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.48.2019

28.01.2019

11

Sieć elektroenergetyczna SN 15kV i NN 0,4 kV

Koszanowo

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 208/14, 208/16, 239/1, 208/2, 208/11, 238/6, 238/8, 238/4, 240/1, 351/1, 340/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.18.1.2, 6.169.08.18.2.1, 6.169.08.18.1.4, 6.169.08.18.2.3, 6.169.08.18.3.2, 6.169.08.18.4.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.49.2019

25.01.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel - miasto

działka nr 229/1, 229/2, 277/5, 278/2, 278/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.50.2019

29.01.2019

13

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4312

Kiełczewo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 825/1, 824/3, 823/5, 823/3, 955/3, 955/4

sekcja w ukł. 2000: 6.170.26.17.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.51.2019

29.01.2019

14

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan - obszar wiejski

działka nr 172/16, 172/33

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.15.3.3, 6.170.09.15.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.52.2019

29.01.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-01-29 14:30:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-01-29 14:30:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-01-29 14:30:13)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 29.01.2019 r.

Kościan, 22.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 29.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji sanitarnej

Nowe Oborzyska

Kościan – obszar wiejski

działka nr 114/4, 114/5

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.05.1.2

Osoba fizyczna

GN-I.6630.24.2019

16.01.2019

2

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Stara Przysieka Druga

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 136/2, 142/18, 136/1, 167, 161/15, 147, 142/44, 142/4, 142/6, 142/3, 139, 142/7, 142/8

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.11.3.2, 6.169.09.11.3.4, 6.169.09.11.4.3, 6.169.09.11.4.4, 6.169.09.16.1.2, 6.169.09.16.2.1, 6.169.09.16.2.2, 6.169.09.16.1.4, 6.169.09.16.2.3, 6.169.09.16.2.4

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.25.2019

16.01.2019

3

Telekomunikacyjna linia kablowa z przyłączami

Gorzyce, Stary Gołębin

Czempiń – obszar wiejski

Gorzyce, działka nr 192/2, 161/1, 192/1, 76, 43/2, 72/5, 72/1, 135, 60, 58/1, 59, 89, 95, 77/4, 77/3, 80/4, 152;

Stary Gołębin, działka nr 1, 80, 15

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.18.4.3, 6.171.10.23.1.2, 6.171.10.23.2.1, 6.171.10.23.1.3, 6.171.10.23.1.4, 6.171.10.23.2.3, 6.171.10.23.3.1, 6.171.10.23.3.2, 6.171.10.23.3.3, 6.171.10.23.3.4, 6.170.10.03.1.1, 6.170.10.03.1.2, 6.170.10.03.1.3, 6.170.10.03.1.4, 6.170.10.02.1.4, 6.170.10.02.2.3, 6.171.10.02.2.4, 6.170.10.03.2.3, 6.170.10.03.2.4, 6.170.10.03.2.2, 6.170.10.04.1.1, 6.170.10.03.3.1, 6.170.10.03.3.3, 6.170.10.07.2.2, 6.170.10.07.2.4, 6.170.10.03.3.2, 6.170.10.03.3.4, 6.170.10.08.1.2, 6.170.10.081.4, 6.170.10.08.3.2, 6.170.10.08.4.1, 6.170.10.08.2.3, 6.170.10.08.4.3, 6.170.10.13.2.1, 6.170.10.13.1.2, 6.170.10.13.1.4, 6.170.10.13.1.3, 6.170.10.13.2.2, 6.170.10.14.1.1, 6.170.10.14.1.3, 6.170.10.14.1.4

INEA S.A.

ul. K. Potockiej 25

60-211 Poznań

GN-I.6630.26.2019

16.01.2019

4

Sieć elektroenergetyczna – oświetleniowa, przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne

Bieżyń

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 177/1, 95/8

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.25.1.2

Dino Polska S.A.

ul. Ostrowska 122

63-700 Krotoszyn

GN-I.6630.27.2019

17.01.2019

5

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociągiem tłocznym, linia kablowa elektroenergetyczna, sieć wodociągowa

Głuchowo, Piotrowo Pierwsze

Czempiń – obszar wiejski

Głuchowo, dz. nr 21/6, 21/9, 21/21, 26, 27, 28/3, 48/6, 48/7, 48/9, 49, 57; Piotrowo Pierwsze, dz. nr 26, 28/2, 29/2, 29/3, 29/4, 30/4, 31/5, 31/18, 31/23, 35

sekcja w ukł. 2000: 6.172.09.05.1.1, 6.172.09.05.1.2, 6.172.09.05.1.4, 6.172.09.05.2.3, 6.172.09.05.3.2, 6.172.09.05.4.1, 6.172.09.05.3.4, 6.172.09.05.4.3, 6.172.09.10.2.1, 6.172.09.10.1.4, 6.172.09.10.2.3, 6.172.09.10.4.1

Gmina Czempiń

ul. ks. J. Popiełuszki 25

64-020 Czempiń

GN-I.6630.28.2019

18.01.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 737, 807

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.29.2019

22.01.2019

7

Sieć gazowa, przyłącze gazowe

Darnowo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 82/7, 82/8, 82/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.10.22.3.2

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy
w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.30.2019

22.01.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne

Czarkowo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 16/6, 16/10, 16/7, 393, 381/8

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.11.2.3, 6.170.09.11.2.4, 6.170.09.11.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.31.2019

22.01.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Widziszewo

Kościan - obszar wiejski

działka nr 283/1, 283/2

sekcja w ukł. 2000: 6.169.09.06.3.3

Gmina Kościan

ul. Młyńska 15

64-000 Kościan

GN-I.6630.32.2019

22.01.2019

10

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Nowy Dwór

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 535, 538/2, 544/2, 531/2

sekcja w ukł. 2000: 6.167.11.01.1.2, 6.167.11.01.1.4, 6.167.11.01.1.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.33.2019

22.01.2019

11

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Nowy Dwór

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 415, 399

sekcja w ukł. 2000: 6168.11.11.3.4, 6.168.11.16.1.2, 6.168.11.16.1.1, 6.168.11.16.1.3, 6.168.11.16.1.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.34.2019

22.01.2019

12

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 2465/2, 2526/5, 2467/9, 2467/2

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.03.1.4, 6.170.09.03.3.2, 6.170.09.03.3.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.35.2019

22.01.2019

13

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Nowe Oborzyska

Kościan - obszar wiejski

działka nr 55/6, 140/17, 140/16, 140/15

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.04.2.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.36.2019

22.01.2019

14

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 4477/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.37.2019

22.01.2019

15

Sieć elektroenergetyczna NN 0,4 kV

Jurkowo (Wymysłowo)

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 19/2, 16/1, 13/7, 13/6

sekcja w ukł. 2000: 6.168.10.16.2.1, 6.168.10.16.2.2, 6.168.10.16.2.3, 6.168.10.16.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.38.2019

22.01.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-01-22 14:55:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-01-22 14:55:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-01-22 14:56:06)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 22.01.2019 r.

Kościan, 15.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 22.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

 

L.p.

 

 

Nazwa obiektu

 

 

Położenie

 

 

Inwestor

 

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Donatowo

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 193

sekcja w ukł. 2000: 6.170.11.12.3.3, 6.170.11.12.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.11.2019

10.01.2019

2

Sieć kanalizacji deszczowej

Kościan

Kościan - miasto

działka nr 2196/2, 2197/3, 2197/4, 2198, 2201

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

60-000 Kościan

GN-I.6630.12.2019

10.01.2019

3

Sieć elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Stefana Wyszyńskiego

działka nr 2196/2, 2197/3, 2197/4, 2198, 2201, 2200

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.4.4, 6.170.09.08.3.3

Gmina Miejska Kościan

al. Kościuszki 22

60-000 Kościan

GN-I.6630.13.2019

11.01.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Sierakowskiego

działka nr 979/2, 976, 972

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.07.1.1, 6.170.09.07.1.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.14.2019

14.01.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nietążkowo

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Brzozowa

działka nr 747, 807

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.12.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.15.2019

14.01.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Betkowo

Czempiń – obszar wiejski

Ul. Zielona

działka nr 21/21, 25/52

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.25.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.16.2019

14.01.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe NN 0,4 kV

Nowa Wieś

Śmigiel - obszar wiejski

Ul. Śmigielska 58

działka nr 58/4

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.11.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.17.2019

14.01.2019

8

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Wonieść

Śmigiel - obszar wiejski

działka nr 236/9

sekcja w ukł. 2000: 6.168.09.04.4.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.18.2019

15.01.2019

9

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Śmigiel

Śmigiel - miasto

działka nr 229/1, 229/2, 277/5, 278/2, 278/3

sekcja w ukł. 2000: 6.168.08.02.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.19.2019

15.01.2019

10

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kościan

Kościan – miasto

działka nr 3538/9

Kurza Góra

Kościan – obszar wiejski

działka nr 413

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.3.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.20.2019

15.01.2019

11

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Jerka

Krzywiń - obszar wiejski

działka nr 946/1

sekcja w ukł. 2000: 6.168.11.06.4.2

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.21.2019

15.01.2019

12

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Krzywiń

Krzywiń - miasto

działka nr 1201/28, 1201/29

sekcja w ukł. 2000: 6.167.10.10.2.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.22.2019

15.01.2019

13

Sieć gazowa, przyłącza gazowe

Kościan

Kościan – miasto

Ul. Fabryczna

działka nr 4477/11

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.12.1.4, 6.170.09.12.2.3

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy

w Poznaniu

ul. Za Groblą 8

61-860 Poznań

GN-I.6630.23.2019

15.01.2019

 

Narada przeprowadzona zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plany sytuacyjne z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można przeglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój 22. Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:00 - 15:00 oraz na serwerze ftp.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Paulina Dubska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2019-01-15 14:14:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2019-01-15 14:15:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2019-01-15 14:16:15)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego

                  Kościan, dnia 03.01.2019 r.

GN-I.6641.1.2018

 

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

zawiadamia, że:

         Wykonane zostały czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, polegające na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów obowiązujących przepisów oraz aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali;

na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kobylniki, Ponin, Sierakowo, Widziszewo,    Bonikowo, Krzan, Łagiewniki, Sepienko, Szczodrowo, Kiełczewo, Kokorzyn,

położonych na terenie gminy Kościan.

Zgodnie z art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne
(Dz.U.2017.2101 t.j. z późn. zm.) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu ewidencji gruntów i budynków składający się z części opisowej i kartograficznej, sporządzony w wyniku przeprowadzonej modernizacji.

 

Wyłożenie dokumentacji odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kościanie, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 22,

w dniach od 28 stycznia 2019 do 15 lutego 2019 roku, w godzinach od 9 00 do 1300.

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Treść zawiadomienia (pdf)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Jagodziński
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2019-01-09 07:45:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2019-01-09 07:45:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2019-01-09 07:45:59)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 15.01.2019 r.

Kościan, 08.01.2019 r.

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

AL. KOŚCIUSZKI 22

64-000 KOŚCIAN

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), Starosta Kościański zawiadamia o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej w dniu 15.01.2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój 22, na której rozpatrywane będą wnioski:

L.p.

Nazwa obiektu

Położenie

Inwestor

Numer sprawy

Data wpływu

1

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4 kV

Czempiń

Czempiń – miasto

ul. Czereśniowa

działka nr 962, 1020, 1025/3

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.03.1.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.3.2019

04.01.2019

2

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Słonin

Czempiń – obszar wiejski

działka nr 116/25, 116/35

sekcja w ukł. 2000: 6.171.10.21.2.2, 6.171.10.22.1.1

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.4.2019

08.01.2019

3

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Czacz

Śmigiel – obszar wiejski

działka nr 497/6, 528/1, 503/1

sekcja w ukł. 2000: 6.169.08.13.2.1, 6.169.08.13.2.2, 6.169.08.13.2.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.5.2019

08.01.2019

4

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV (zmiana wniosku 
nr GN-I.6630.372.2018)

Katarzynin

Kościan- obszar wiejski

działka nr 55/4, 55/3, 52

sekcja w ukł. 2000: 6.169.10.07.3.2, 6.169.10.07.3.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.6.2019

08.01.2019

5

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan- obszar wiejski

działka nr 417/4, 411

sekcja w ukł. 2000: 6.171.09.22.4.1, 6.171.09.22.4.3

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.7.2019

08.01.2019

6

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Kiełczewo

Kościan- obszar wiejski

działka nr 364/4, 364/1, 484/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.02.2.2, 6.170.09.02.2.4

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

GN-I.6630.8.2019

08.01.2019

7

Przyłącze elektroenergetyczne NN 0,4 kV

Nowy Lubosz

Kościan- obszar wiejski

działka nr 88, 87, 93/3

sekcja w ukł. 2000: 6.170.09.14.2.3, 6.170.09.14.2.4