logo
ucho   logo bip
Ogłoszenia / Obwieszczenia

Zapytanie ofertowe - sprzedaż drewna

Uprzejmie zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem zamówienia jest:

1.  Drewno wielkowymiarowe ogólnego przeznaczenia (średnica od 19 cm)

-    Olcha: 1,02 m3

2.  Drewno średniowymiarowe stosowe na cele opałowe liściaste - S4 (średnica do 18 cm)

-    Olcha: 0,13 m3;

-    Akacja: 0,5 m3;

pozyskane z wycinki drzew na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, znajdujące się na działce nr 118 w Donatowie, gmina Czempiń, które ułożone jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu, ul. Polna 2.

Ustala się cenę minimalną, za którą Skarb Państwa rep. przez Starostę Kościańskiego chce sprzedać ww. drewno – 207,51 zł (dwieście siedem 51/100) - cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Do obowiązku nabywcy drewna należy samodzielne załadowanie i wywóz z miejsca składowania drewna. Prace należy tak wykonać, aby nie spowodować żadnych szkód. Za szkody powstałe podczas załadunku i transportu odpowiada nabywca do wysokości faktycznie poniesionej szkody. Nabywca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Sprzedający wymaga złożenia oferty na całość sprzedawanego drewna. Oferty zawierające ceny niższe niż wywoławcze oraz na zakup tylko części drewna - będą odrzucone.

Po dokonaniu zakupu nie ma możliwości składania reklamacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres: mikolajszymkowiak@powiatkoscian.pl w terminie 2 lutego 2022 r. Z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę za zakup drewna zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy wezmą udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyborze oferty za pomocą poczty elektronicznej.

Informacji dotyczących zamówienia udziela: Magdalena Owsianna, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, al. Kościuszki 22, pokój nr 22, tel.    65 511-08-84, wew. 23.

Załączniki:
2) Formularz ofertowy (docx, pdf)

3) Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2022-01-24 15:37:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2022-01-24 14:46:23)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 01.02.2022 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 01.02.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2022-01-24 13:32:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2022-01-24 13:32:37)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 26.01.2022 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 26.01.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2022-01-18 14:36:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2022-01-18 14:36:16)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 24.01.2022 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 24.01.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2022-01-14 08:38:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2022-01-14 08:38:24)
Sprzedaż drewna

Uprzejmie zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem zamówienia jest:

1.  Drewno wielkowymiarowe ogólnego przeznaczenia (średnica od 19 cm)

-    Olcha: 1,02 m3

2.  Drewno średniowymiarowe stosowe na cele opałowe liściaste - S4 (średnica do 18 cm)

-    Olcha: 0,13 m3;

-    Akacja: 0,5 m3;

pozyskane z wycinki drzew na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, znajdujące się na działce nr 118 w Donatowie, gmina Czempiń, które ułożone jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu, ul. Polna 2.

Ustala się cenę minimalną, za którą Skarb Państwa rep. przez Starostę Kościańskiego chce sprzedać ww. drewno – 207,51 zł (dwieście siedem 51/100) - cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Do obowiązku nabywcy drewna należy samodzielne załadowanie i wywóz z miejsca składowania drewna. Prace należy tak wykonać, aby nie spowodować żadnych szkód. Za szkody powstałe podczas załadunku i transportu odpowiada nabywca do wysokości faktycznie poniesionej szkody. Nabywca zobowiązany będzie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Sprzedający wymaga złożenia oferty na całość sprzedawanego drewna. Oferty zawierające ceny niższe niż wywoławcze oraz na zakup tylko części drewna - będą odrzucone.

Po dokonaniu zakupu nie ma możliwości składania reklamacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres: mikolajszymkowiak@powiatkoscian.pl w terminie 17 stycznia 2022 r. Z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę za zakup drewna zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferenci, którzy wezmą udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyborze oferty za pomocą poczty elektronicznej.

Informacji dotyczących zamówienia udziela: Magdalena Owsianna, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, al. Kościuszki 22, pokój nr 22, tel.    65 511-08-84, wew. 23.

Załączniki:
2) Formularz ofertowy (docx, pdf)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2022-01-12 14:33:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2022-01-12 14:32:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2022-01-12 14:37:25)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 19.01.2022 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 19.01.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2022-01-11 14:23:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2022-01-11 14:23:12)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 14.01.2022 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 14.01.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2022-01-05 14:54:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2022-01-05 14:54:16)
Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości - Kiełczewo dz. 181/3, 181/4, 181/5, 181/6, 173, 198

Treść obwieszczenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2022-01-03 10:28:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2022-01-03 10:27:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2022-01-03 12:20:04)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 11.01.2022 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 11.01.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-12-31 09:34:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-12-31 09:34:42)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 05.01.2022 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 05.01.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-12-28 14:52:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-12-28 14:52:48)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 03.01.2022 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 03.01.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-12-22 13:36:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-12-22 13:36:45)
Decyzja Starosty Kościańskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości - Rąbiń dz. 223/2

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-12-21 14:18:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-12-21 14:17:54)
Decyzja Starosty Kościańskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości - Jerka dz. 815

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-12-21 14:13:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-12-21 14:13:46)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 28.12.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 28.12.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-12-20 15:37:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-12-20 15:37:50)
obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 15.12.2021

Obwieszczenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2021-12-16 13:53:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2021-12-16 13:53:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2021-12-16 14:08:16)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 20.12.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 20.12.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-12-10 14:25:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-12-10 14:25:01)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 16.12.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 16.12.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-12-08 14:47:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-12-08 14:47:34)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kiełczewie przy ulicy Polnej

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-12-06 14:53:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-12-06 14:53:41)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Jerka dz. 481
 
W dniu 30 grudnia 2021 r. o godzinie 12.00 w miejscowości Jerka, na działce o numerze 481, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 481 z działką sąsiednią nr 480.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-12-06 14:31:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-12-06 14:34:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-12-06 14:34:22)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 10.12.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 10.12.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-12-02 09:59:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-12-02 09:59:26)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 09.12.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 09.12.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-12-02 09:58:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-12-02 09:58:12)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Nowy Dwór dz. 377

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-12-01 11:17:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-12-01 11:12:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2021-12-01 11:18:13)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 03.12.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 03.12.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-11-25 13:21:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-11-25 13:20:59)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Morownica dz. 271/11

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-11-23 08:25:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-11-23 08:21:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2021-11-23 08:26:45)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 25.11.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 25.11.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-11-17 13:19:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-11-17 13:19:06)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 22.11.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 22.11.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-11-12 14:12:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-11-12 14:12:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 17.11.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 17.11.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-11-08 13:46:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-11-08 13:46:40)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o zebranym materiale w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - Rąbiń dz. 223/2

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-11-04 11:39:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-11-04 11:37:30)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o zebranym materiale w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - Jerka dz. 815

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-11-04 11:36:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-11-04 11:32:34)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 08.11.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 08.11.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-10-28 14:45:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-10-28 14:45:17)
Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 26 października 2021 r.

treść

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2021-10-26 13:34:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2021-10-26 13:34:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2021-10-26 13:36:12)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 03.11.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 03.11.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-10-25 15:45:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-10-25 15:45:59)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 28.10.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 28.10.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-10-20 13:40:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-10-20 13:40:35)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 25.10.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 25.10.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-10-15 14:38:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-10-15 14:38:43)
Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia dnia 06.10.2021 r. na Rozbudowę z przebudową drogi gminnej nr 590036P Morownica - Poladowo

                                                    O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O
                                                                                      z dnia 11 października 2021 r.
Na podst. art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1363. ze zm.)


                                                        zawiadamiam
o wydaniu dnia 06 października 2021 r.  decyzji nr 2/2021,  znak sprawy: ABŚ.6740.42.5.2021
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

rozbudowie z przebudową drogi gminnej nr 590036P Poladowo – Morownica od km 0+000,00 do km 1+ 628,00      
inwestycji zlokalizowanej na nieruchomościach bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

jednostka ewidencyjna:  301105_5 Śmigiel – obszar wiejski
-  obręb 0013 Morownica, nr ewidencyjny gruntów: 54, 277/1, 255, 299, 271/7, 271/8, 270, 7/19, 256/1, 19, 277/9,
-  obręb 0019 Poladowo, nr ewidencyjny gruntów: 208, 202, 203,  

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części,

w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.


Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany na ww. inwestycję,
przebiegającą  na działkach o nr ewidencyjnych gruntów:
 
jednostka ewidencyjna:  301105_5  Śmigiel – obszar wiejski
-  obręb 0013 Morownica,  
   nr ewidencyjny gruntów: 54, 277/1, 255, 299, 271/11, 271/9, 270/1, 270/2, 7/29, 256/15, 19/1, 277/9,
-  obręb 0019 Poladowo,
   nr ewidencyjny gruntów: 208, 202/1, 203/1,  

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie,
Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Gostyńska nr 38, II piętro,  (tel. 0-65-512-74-28) w godzinach pracy urzędu.


Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1363. ze zm.)
oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735.),
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni,
od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie,
w Urzędzie Gminy Kościan ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej gminy, a także w prasie lokalnej.

                                                                                                           z up. STAROSTY
                                                                                                          Zbigniew Franek
                                                                                             WICESTAROSTA KOŚCIAŃSKI
                                                                 (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2021-10-11 14:11:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2021-10-11 14:10:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2021-10-11 14:22:43)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 18.10.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 18.10.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-10-08 14:45:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-10-08 14:46:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Dubska (2021-10-08 14:46:25)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 15.10.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 15.10.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-10-07 14:39:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-10-07 14:39:28)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 14.10.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 14.10.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-10-06 14:25:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-10-06 14:25:24)
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych Nietążkowo dz. 445 i 446

W dniu 27.10.2021 r. o godz. 10:30 w miejscowości Nietążkowo, ul. Morownicka na działkach o numerach 445 i 446 zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych 445 i 446 z działkami sąsiednimi.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-10-06 14:19:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-10-06 14:18:56)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 07.10.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 07.10.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-09-29 14:22:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-09-29 14:22:42)
Decyzja Starosty Kościańskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udział 270/12000 w nieruchomości położonej w Piechaninie - dz.193/3

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-28 09:07:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-28 08:59:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2021-09-28 09:10:17)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 05.10.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 05.10.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-09-27 15:45:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-09-27 15:45:06)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 30.09.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 30.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-09-22 14:08:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-09-22 14:08:37)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 28.09.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 28.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-09-20 15:09:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-09-20 15:09:23)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego - Jerka dz. 815

Treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:28:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:26:14)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postęp. w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Jerka dz. 815

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:25:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:24:33)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego - Rąbiń dz. 223/2

Treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:21:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:21:42)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postęp. w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym-Rąbiń dz. 223/2

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:15:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:13:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2021-09-20 12:17:22)
Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości położonej w Nielęgowie - dz. 400

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-14 10:04:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-14 09:58:59)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 21.09.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 21.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-09-13 15:29:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-09-13 15:29:54)
obwieszczenie w sprawie przebudowy z rozbudową drogi gminnej Poladowo - Morownica
Nr akt sprawy: ABŚ.6740.42.5.2021                                                   Kościan, dnia 2021-09-09
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
na podstawie art.11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. 2020.1363)
 
Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania

na wniosek z dnia 26.07.2021r.

Burmistrza Miasta i Gminy Śmigiel

pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

 

w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej:

 

rozbudowy z przebudową drogi gminnej nr 590036P Poladowo – Morownica.

 

Powyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości:

 

-        Morownica, nr ewidencyjny gruntów: 54, 277/1, 255, 299, 271/7, 271/8, 270, 7/19, 256/1, 19, 277/9,

-        Poladowo, nr ewidencyjny gruntów: 208, 202, 203 

 

działki przewidziane do podziału:

 

-        Morownica, nr ewidencyjny gruntów: 271/7, 271/8, 270, 7/19, 256/1, 19

-        Poladowo, nr ewidencyjny gruntów: 202, 203.

 

 

Z zebranym materiałem w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro.

 
Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                                                                                        

 

 

 

              z up. STAROSTY

             /-/ podpis nieczytelny

                   Joanna Los

       starszy inspektor Wydziału      

       Architektury Budownictwa

          i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Los (2021-09-09 14:25:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Los (2021-09-09 14:26:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Los (2021-09-09 14:26:43)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kiełczewie przy ulicy Polnej

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-09-07 07:25:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-09-07 07:25:15)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 13.09.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 13.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-09-03 13:58:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-09-03 13:58:10)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej Kokorzyn dz. 272/1
 W dniu 1 października 2021 r. o godzinie 10.00 w miejscowości Kokorzyn, na działce o numerze 272/1, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 272/1 z działkami sąsiednimi.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-09-02 09:31:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-09-02 09:31:39)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 07.09.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 07.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-08-30 12:48:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-08-30 12:48:25)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 03.09.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 03.09.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-08-26 09:19:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-08-26 09:19:34)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Czacz dz. 774/2
 W dniu 28 września 2021 r. o godzinie 10.30 w miejscowości Czacz, na działce o numerze 774/2, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 774/2 z działkami sąsiednimi.
 
Treść zawiadomienia (pdf).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-08-25 12:52:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-08-25 12:51:44)
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych Nietążkowo dz. 456/4, 465/5

W dniu 30 września 2021 r. o godzinie 1000 w miejscowości Nietążkowo, u zbiegu działek 456/4, 456/5, 455,  zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych znakami granicznymi oraz przekazanie ich zainteresowanym stronom.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-08-25 10:24:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-08-25 10:24:24)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 30.08.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 30.08.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-08-20 10:26:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-08-20 10:26:12)
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo - Sierakowo

                                             O B W I E S Z C Z E N I E
                                S T A R O S T Y    K O Ś C I A Ń S K I E G O
    
                                          z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Na podst. art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020.1363. ze zm.)
                                              zawiadamiam
o wydaniu dnia 12 sierpnia 2021 r.  decyzji nr 3/2021,  znak sprawy ABŚ.6740.42.3.2021
                         o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

                                            polegającej na:
rozbudowie drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo - Sierakowo
od km 0+000,00 do km 0+ 609,00  oraz  od km 0+946,00 do km 1+ 754,00

zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:

-    jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan – obszar wiejski
     obręb 0026 Sierakowo,
     nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części,

w związku z czym zatwierdzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza projekt budowlany na ww. inwestycję,
przebiegającą  na działkach o nr ewidencyjnych gruntów:

-      jednostka ewidencyjna:  301103_2. Kościan – obszar wiejski,
       obręb 0026 Sierakowo,
       nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50/1, 52/8, 52/10, 52/12, 54/1, 162/3, 176/4, 177/1, 178/3, 179/10, 179/8;

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Kościanie,
Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Gostyńska nr 38, II piętro, pokój 205,  
(tel. 0-65-512-74-28  w.22) w godzinach pracy urzędu.
 
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kościańskiego,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 11f , ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. 2020.1363. ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735.),

zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni,
od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kościanie,
w Urzędzie Gminy Kościan ze względu na przebieg drogi, na stronie internetowej gminy,
a także w prasie lokalnej.

                                                                                       /-/  Z up. STAROSTY
                                                                                      Maria Tomaszewska
                                                                                   STARSZY  INSPEKTOR
                                                                    w Wydziale Architektury, Budownictwa
                                                                                    i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                        


Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2021-08-17 11:58:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2021-08-17 11:54:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2021-08-17 12:02:04)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 23.08.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 23.08.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-08-13 11:57:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-08-13 11:57:45)
Decyzja Starosty Kościańskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości - Stare Bojanowo dz. 200/1

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-08-11 14:54:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-08-11 14:54:22)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 17.08.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 17.08.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-08-09 15:32:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-08-09 15:32:11)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania Piechanin dz. 193/3

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-07-29 13:14:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-07-29 13:14:45)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Nielęgowie dz. 400

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-07-27 14:06:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-07-27 14:05:45)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych - Łuszkowo gm. Krzywiń - dz. 904

Treść postanowienia

Załącznik graficzny

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-07-23 10:34:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-07-23 10:29:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Cybulska (2021-07-23 10:37:51)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 27.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 27.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-07-16 13:50:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-07-16 13:50:06)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 21.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 21.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-07-13 12:58:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-07-13 12:58:53)
Zawiadomienie o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy drogi powiatowej 3941P na odcinku Szczodrowo-Sierakowo

STAROSTWO POWIATOWE
W KOŚCIANIE
Wydział Architektury, Budownictwa i
Ochrony Środowiska
64-000 KOŚCIAN ul. Gostyńska 38
tel. 65 512 74 28 65 512 74 31

ABŚ.6740.42.3.2021                                                               Kościan, dnia 2021-07-09
                                                                                                 za dowodem doręczenia

                                                          ZAWIADOMIENIE

Nawiązując do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25.06.2021 r.
w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla drogi powiatowej,
na wniosek z dnia 14.06.2021 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie,
                                                    dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Szczodrowo – Sierakowo”

informuję, że powyższa inwestycja obejmuje działki w obrębie miejscowości: Sierakowo,
nie zaś jak błędnie wpisano w zawiadomieniu w obrębie Szczodrowo:

Sierakowo, nr ewid. gruntów: 49/1, 49/3, 203/2, 174/2, 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

Działki przewidziane do podziału:
Sierakowo, nr ewid. gruntów: 50, 52/1, 52/3, 52/5, 54, 162/1, 176/3, 177, 178/1, 179/5, 179/6;

                                                                                                          z up. STAROSTY
                                                                                                           Zbigniew Franek
                                                                                               WICESTAROSTA  KOŚCIAŃSKI
                                                                          (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2021-07-09 13:18:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2021-07-09 13:17:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2021-07-09 13:19:08)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 14.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 14.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-07-06 14:07:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-07-06 14:07:56)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Łuszkowo dz. 904

Treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-07-06 08:17:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-07-06 08:17:42)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 08.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 08.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-30 14:22:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-30 14:22:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 07.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 07.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-29 14:29:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-29 14:29:20)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Gminy Czempiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Betkowo dz. 9/4

Treść postanowienia

Mapa

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-06-29 09:39:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-06-29 09:36:45)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 05.07.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 05.07.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-25 13:57:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-25 13:57:44)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 30.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 30.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-22 12:16:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-22 12:16:48)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-06-17 13:24:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-06-17 13:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-06-17 13:26:10)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 24.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 24.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-16 13:44:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-16 13:44:53)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 21.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 21.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-14 13:50:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-14 13:50:52)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 14.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 14.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-14 13:26:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-14 13:26:55)
Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o zebranym materiale w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności nieruchomości - Stare Bojanowo dz. 200/1

Treść zawiadomienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Owsianna
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-06-10 09:00:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-06-10 09:00:30)
Postanowienie Starosty Kościańskiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie ochrony gruntów rolnych - Jerka dz. 1031, 1032

Treść postanowienia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-06-10 08:20:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-06-10 08:20:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 10.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 10.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-06-01 15:05:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-06-01 15:05:55)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 02.06.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 02.06.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-25 14:48:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-25 14:48:52)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 27.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 27.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-21 14:13:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-05-21 14:13:05)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 31.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 31.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-21 14:12:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-21 14:12:05)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Piotrkowice dz. 133/4

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:29:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:29:17)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Piotrkowice dz. 32/1

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:26:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:26:39)
Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Jarogniewice dz. 748/1

Treść decyzji

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:12:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:24:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-05-20 09:24:38)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 25.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 25.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-17 13:47:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-17 13:47:30)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 19.05.2021 r.

 

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 19.05.2021 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-11 14:36:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-11 14:36:32)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 13.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 13.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-05-05 13:20:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-05-05 13:20:50)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 11.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 11.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-30 14:39:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-04-30 14:39:11)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 07.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 07.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-28 14:26:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-04-28 14:26:20)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 05.05.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 05.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-28 14:25:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2021-04-28 14:25:06)
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych Żegrówko dz. 18/8, 18/9, 18/10

    W dniu 24 maja 2021 r. o godzinie 1000 w miejscowości Żegrówko, na działkach 18/8, 18/9, 18/10,  zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych znakami granicznymi oraz przekazanie ich zainteresowanym stronom.

Treść zawiadomienia (pdf).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-27 12:05:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-27 12:05:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-04-27 12:06:18)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania + zawiadomienie art. 10 kpa - Jarogniewice dz. 748/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:56:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:56:18)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania + zawiadomienie art. 10 kpa - Piotrkowice dz. 133/4

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:54:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:54:11)
Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania + zawiadomienie art. 10 kpa - Piotrkowice dz. 32/1

Treść ogłoszenia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Klemenska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:51:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Cybulska (2021-04-22 12:51:03)
Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej - 29.04.2021 r.

Zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej  - 29.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Dubska (2021-04-21 13:11:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Dubska (2021-04-21 13:11:51)