logo
ucho   logo bip
O B W I E S Z C Z E N I E o dotacjach dla spółek wodnych

Kościan, dnia 01 październik 2018 r.
 

Zarząd Powiatu Kościańskiego

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan
 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie uchwały Nr XL/376/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, Zarząd Powiatu Kościańskiego informuje, że Spółki Wodne o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne mogą otrzymać coroczną dotację w wysokości określonej w budżecie Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w wysokości 50% wartości wykonywanych robót.

Spółki Wodne mogą ubiegać się o udzielenie w/w dotacji i składać wnioski do Zarządu Powiatu Kościańskiego w danym roku budżetowym, w którym ma być realizowane zadanie.

 

 

 

 

                                                       z up. Starosty
                                                       /…./

                                                     Beata Kownacka

                                                       Naczelnik Wydziały Architektury,

                                                     Budownictwa i Ochrony Środowiska

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Rau (2018-10-01 08:04:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Rau (2018-10-02 08:03:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Rau (2018-10-02 08:05:22)