logo
ucho   logo bip
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi powiat. 3971P na odcinku Wyskoć dr. powiat.3899P


Nr akt sprawy: ABŚ.6740.42.6.2019
                                                    Kościan, dnia 2019-04-04
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
na podstawie art.11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. 2018.1474)
 
Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 29.03.2019 r.

 

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska nr 38, 64-000 Kościan

działającego w imieniu

Zarządu Powiatu Kościańskiego

 

w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej:

rozbudowy drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć – droga powiatowa nr 3899P

 

Powyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości:

-        Wyskoć, nr ewid. gruntów: 274, 275, 444, 451/1, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/3, 458/2, 7156/3,

-        Turew, nr ewid. gruntów: 197, 206,

Działki przewidziane do podziału:

-        Wyskoć, nr ewid. gruntów: 274, 275, 451/1, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/3, 458/2, 7156/3,

Z zebranym materiałem w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, 
przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2019-04-08 15:11:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2019-04-08 15:15:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2019-04-08 15:15:56)