logo
ucho   logo bip
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 04.04.2019 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 3917P na odcinku

Nr akt sprawy: ABŚ.6740.42.7.2019
                                                    Kościan, dnia 2019-04-04
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
na podstawie art.11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. 2018.1474)
 
Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 29.03.2019 r.

 

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska nr 38, 64-000 Kościan

działającego w imieniu

Zarządu Powiatu Kościańskiego

 

w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej:

rozbudowy drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć – Wyskoć Mała

 

Powyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości:

-        Wyskoć, nr ewid. gruntów: 135, 289/1, 365/2, 365/3, 366, 367, 368, 369,

 Działki przewidziane do podziału:

-        Wyskoć, nr ewid. gruntów: 365/3, 366, 367, 368, 369,

 

Z zebranym materiałem w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, 
przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                    

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2019-04-08 14:55:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2019-04-08 15:16:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2019-04-08 15:16:18)