logo
ucho   logo bip

Obwieszczenie o wystąpieniu o zaopiniowanie opracowania pn. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Szczepowice-1, Granówko-1 z zagospodarowaniem wyżej wymienionych stref oraz budową gazociągu DN80 i DN100 oraz rurociągu DN50 wraz z światłowodem na terenie powiatów: kościańskiego, grodziskiego i poznańskiego, woj. wielkopolskie”

                                                                                                                                                                                                            Kościan, dnia 12 sierpnia 2020 r.

ABŚ.6540.1.2020

OBWIESZCZENIE  STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art.80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz.1064) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - pobierz