logo
ucho   logo bip

 

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. Zagospodarowanie odwiertów Borowo-5, Szczepowice-1, Granówko-1 z zagospodarowaniem wyżej wymienionych stref oraz budową gazociągu DN80 i DN100 oraz rurociągu DN50 wraz z światłowodem na terenie powiatów: kościańskiego, grodziskiego i poznańskiego, woj. wielkopolskie".

 

Kościan, dnia 9 września 2020 r.

ABŚ.6540.1.2020

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO   

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.z 2020 r., poz. 868 ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. - pobierz