logo
ucho   logo bip
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania rozbudowy drogi powiatowej 3941P na odcinku Kokorzyn-Szczodrowo


Nr akt sprawy: ABŚ.6740.42.4.2020 Kościan, dnia 10.07.2020 r.

Na podstawie art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 2018.1474.)

Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania
na wniosek z dnia 06.07.2020 r.

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie
ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
działającego w imieniu
Zarządu Powiatu Kościańskiego
w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej:
rozbudowy drogi powiatowej nr 3941P na odcinku Kokorzyn - Szczodrowo
od km 0+000 do km 2+ 028,00

Powyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości:

Kokorzyn, nr ewid. gruntów: 241, 242, 254, 255, 258, 259, 260, 261/1, 261/6, 262, 265/4, 272, 398/57, 400/2;
Szczodrowo, nr ewid. gruntów: 75/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105, 106/2, 106/3, 110;

Działki przewidziane do podziału:

Kokorzyn, nr ewid. gruntów: 241, 242, 254, 255, 259, 260, 261/1, 261/6, 262, 265/4, 272, 398/57;
Szczodrowo, nr ewid. gruntów: 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/2, 106/3, 110;

Z zebranym materiałem w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie,

przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 205.
Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Starosty Kościańskiego
Beata Kownacka
Naczelnik Wydziału Architektury
Budownictwa i Ochrony Środowiska
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sprawę prowadzi:
Maria Tomaszewska tel. 65 512 74 28, wew. 22, pokój 205
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obsługa interesantów przez pracowników prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie) odbywa się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 209.
w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek - 8.00 - 16.00
- wtorek, środa, czwartek - 10.00 - 14.00
- piątek - 7.00 – 11.00
lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Maria Tomaszewska (2020-07-10 14:41:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Maria Tomaszewska (2020-07-10 14:39:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Maria Tomaszewska (2020-07-10 14:42:33)