logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. przebudowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach

Kościan, dnia 29.03.2019 r.

Nr akt sprawy: ABŚ.6740.42.4.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

na podstawie art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. 2018.1474)

Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania
na wniosek z dnia 15.03.2019 r.
Burmistrza Gminy Czempiń

w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej:
przebudowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach z połączeniem z ul. Wiatrakową

Powyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości:

- Czempiń, nr ewid. gruntów: 87/2, 75/21, 75/11, 73/4, 48, 47, 45
- Piotrkowice, nr ewid. gruntów: 80/4, 74/29, 74/52, 74/62, 74/15, 79/2

Działki przewidziane do podziału:

- Czempiń, nr ewid. gruntów: 73/4, 47, 48
- Piotrkowice, nr ewid. gruntów: 74/15


Z zebranym materiałem w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 207.

Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Lenart (2019-04-08 14:29:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Lenart (2019-04-08 14:40:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Lenart (2019-04-09 08:48:26)