logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 3919P na odcinku droga wojewódzka nr 432- Zbęchy

Kościan, dnia 2019-04-09r.


ABŚ.6740.42.5.2019     

                                               

O B W I E S Z C Z E N I E

na podstawie art.11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. 2018.1474)

Z A W I A D A M I A M
o wszczęciu postępowania
na wniosek z dnia 27.03.2019 r.

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie
ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
działającego w imieniu
Zarządu Powiatu Kościańskiego

w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej:
rozbudowy drogi powiatowej nr 3919P na odcinku droga wojewódzka nr 432- Zbęchy

Powyższa inwestycja obejmuje następujące działki o nr geodezyjnym w obrębie miejscowości:

    Łuszkowo, nr ewidencyjny gruntów: 931, 840/1, 840/2, 840/4, 842/3, 819/7, 819/16, 817,
    Zbęchy, nr ewidencyjny gruntów: 90,

Działki przewidziane do podziału:

    Łuszkowo, nr ewid. gruntów:  840/1, 840/2, 840/4, 842/3, 819/7, 819/16, 817,

Z zebranym materiałem w tej sprawie można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej nr 38 , II piętro , pokój nr 208.

Zawiadomienie uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Rau (2019-04-09 10:09:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Rau (2019-05-28 09:24:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Rau (2019-05-28 09:24:37)