logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościań

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 15 listopada 2018 r.

Do pobrania poniżej:
- uchwała
- druk oferty