logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub  świadczenie niodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2020 r.

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2020 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 19 listopada 2019 r.

Uchwała z załącznikiem do pobrania.