logo
ucho   logo bip

 

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2018 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 22 listopada 2017 r. 

 

Poniżej do pobrania: 

- uchwała

- oświadczenia  

- druk oferty