logo
ucho   logo bip

Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 15 listopada 2018 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.

Poniżej do pobrania: Uchwała