logo
ucho   logo bip

Powołanie Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 23 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  w Powiecie Kościańskim w 2018 r.

Uchwała