logo
ucho   logo bip
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starosta Kościański zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub śiadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2020 r.

Ogłoszenie oraz flrmularz zgłoszenia kandydata do pobrania poniżej.

Ogłoszenie i formularz

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2019-10-28 14:50:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2019-10-28 14:50:57)