logo
ucho   logo bip
 
W dniu 29 listopada 2019 r. o godzinie 11.00 w miejscowości Kokorzyn, przy ul. Szkolnej 1, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów między nieruchomościami właścicieli działek: 258, 259, 260, 262, 272, 241, 240, 238, 239, 400/2, położonych w Kokorzynie - przy ulicy Szkolnej 1.
 
Treść zawiadomienia (pdf).