logo
ucho   logo bip

        W dniu 27 kwietnia 2020 r., o godzinie 9.00 w miejscowości Morownica, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 96/41, 96/42, z działkami sąsiednimi nr 96/43 i 96/44.

Treść zawiadomienia (pdf).