logo
ucho   logo bip
 
W dniu 10 lutego 2020 r. o godzinie 9.00 w miejscowości Osiek zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 88, 128/2, 128/13, 128/15.
 
Treść zawiadomienia (pdf).