logo
ucho   logo bip
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów Srocko Wielkie dz. 82, 83, 84, 103, 196

            W dniu 14 maja 2021 r. o godzinie 1100 w miejscowości Srocko Wielkie przed budynkiem o numerze adresowym Srocko Wielkie 34,  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 82, 83, 84, 103, 196.

Treść zawiadomienia (pdf).