logo
ucho   logo bip
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Jasień dz. 120
         W dniu 7 stycznia 2021 r. o godzinie 900 w miejscowości Jasień, na działce o numerze 120, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 120 z działką nr 119.
 
Treść zawiadomienia (pdf).