logo
ucho   logo bip
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Lubiń

 

W dniu 10 czerwca 2019 r. o godzinie 1100 w miejscowości Lubiń, na działce o numerze 160/2, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów  z działkami sąsiednimi nr 160/1, 160/3, 157/1.

Treść zawiadomienia (pdf).