logo
ucho   logo bip

 

W dniu 20 maja 2019 r. o godzinie 1000 w miejscowości Nacław, na działkach o numerach 188 i 189/2, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów  z działkami sąsiednimi nr 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105.

Treść zawiadomienia (pdf).