logo
ucho   logo bip

 

W dniu 17 maja 2019 r. o godzinie 1000 w miejscowości Szczepankowo, na działkach o numerach 9/2 i 9/4, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic do celów ewidencji gruntów  z działkami sąsiednimi nr 8, 9/3, 10, 12, 136.

Treść zawiadomienia (pdf).