logo
ucho   logo bip
 W dniu 1 października 2021 r. o godzinie 10.00 w miejscowości Kokorzyn, na działce o numerze 272/1, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 272/1 z działkami sąsiednimi.
 
Treść zawiadomienia (pdf).