logo
ucho   logo bip

W dniu 30 września 2021 r. o godzinie 1000 w miejscowości Nietążkowo, u zbiegu działek 456/4, 456/5, 455,  zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych znakami granicznymi oraz przekazanie ich zainteresowanym stronom.

Treść zawiadomienia (pdf).