logo
ucho   logo bip

    W dniu 24 maja 2021 r. o godzinie 1000 w miejscowości Żegrówko, na działkach 18/8, 18/9, 18/10,  zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych znakami granicznymi oraz przekazanie ich zainteresowanym stronom.

Treść zawiadomienia (pdf).