logo
ucho   logo bip
 
W dniu 4 czerwca 2018 r. o godzinie 9.45 w miejscowości Sierakowo, na działce o numerze 147/2, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 147/2 z działkami sąsiednimi nr 203/2, 146/2, 146/1, 166/3, 150, 149, 148.
 
Treść zawiadomienia (pdf).